DOLAR:
-
EURO:
-
G. ALTIN:
-
BİST 100:
-
BITCOIN:
-

Danışmanlık Hizmetleri

                     DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

 1. KAR ODAKLI YÖNETİM DANIŞMANLIĞI
 2. MALİ DANIŞMANLIK
 3. DEVLET DESTEKLERİ DANIŞMANLIĞI

1- KAR ODAKLI YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Danışmanlık hizmetlerimiz, firmanızın ofislerinde tam günlük çalışmalarla yürütülmektedir. Tüm danışmanlık projelerinde öncelikle firmanızın mevcut yapısı, sektörü, çalışanları, hassasiyetleri üzerinde durulmakta ve mevcut iş yapısını ve yoğunluğunu bozmamaya azami özen gösterilmektedir.

Her çalışma gününün sonunda sizlere bir çalışma günü raporu bırakılmaktadır. Bu raporda çalışmalarımızda neler yapıldığı, hangi konuların öncelikli olarak üzerinde durulması gerektiği, özel tespitlerimiz ve bir sonraki çalışmamıza göre yapılması gerekenler 4N1K prensibine göre sizlere iletilmektedir.

Tüm projelerde esas amaç kârlılığı arttırmak ve şirketi doğru yönlendirmek amacıyla karar vermeye esas teşkil edecek doğru ve güvenilir bilgiyi ortaya çıkarmak, bu bilgileri yorumlamak ve firma sahibi ve yöneticilerinin karar vermelerine yardımcı olmaktır.

Danışmanlık Hizmetleri

Tüm proje boyunca firma sahipleri ve yöneticileri 7 gün 24 saat bizleri arayarak fikir danışabilirler, hazırladıkları çalışmaların yorumlarını bizlerden alabilirler. Bu hizmetimizin kapsamı sadece projelerle sınırlı değildir. Her türlü konuda ve kişisel coaching şeklinde de danışmanlarımızın bilgi ve tecrübelerine başvurabilirler.

Mali Performans Kontrolü

Aylık periyotlarla uygulanan bu projemiz raporlama paketi verilerini analiz ederek, firmanın kârlılığını arttırmak üzerine önerilerimizi bir rapor şeklinde sunduğumuz projedir. Bu hizmetin alınabilmesi için Mali Raporlama Paketi Projesi’ nin firmada tamamlanmış olması gerekmektedir.

Proje süresi firma sahibi ve yöneticilerinin isteği üzerine belirlenmektedir. Talep üzerine yıllarca devam edilebileceği gibi istenildiğinde her an projeye son verilebilir.

Mali ve Finansal Raporlama Paketi

Bu projemizin amacı firmanın performansını doğru şekilde ölçmek ve bu sayede stratejik kararların daha doğru alınmasına yardımcı olmaktır.

Firmaya özel olarak geliştirilecek aşağıdaki rapor formatları ile anlamlı ve karar vermeye esas teşkil edecek raporlama sistemi kurulur:

Bilanço,

Kâr Zarar Tablosu

Başabaş Analizi

Nakit Akış Tablosu

Banka Kredileri Tablosu

Genel Rasyolar

Özgün Rasyolar

Kur Riski İzleme Tablosu

Yönetici Özeti

Bütçe

İstisna Raporları

Vadesiz Hesap Verimliliği

Kâr Merkezleri Analizi

Üretim / Hizmet Performans Raporları

Bu proje firmanın büyüklüğü ve çalışma performansına göre 3-4 ay arasında tamamlanmaktadır.

Satış ve Pazarlama Stratejileri

Bu ana projemizin amacı sadece satışları arttırmak değil, kârlı ve tahsil edilebilir satışları arttırmaktır.

Firmaya özel olarak geliştirilecek;

Müşteri ve Ürün Kâr Matrisleri

Şirket ve Ürün Pozisyon Haritaları

Kârlı Prim Sistemi

Alacak ve Risk Yönetimi

ÖZAF Analizi

Fark Yaratma ve Beklentiyi Aşma

Kampanya Yönetimi

Müşteri Ziyaretleri Ölçümü ve Planlanması

Satış Dağılımı Haritaları

Müşteri Memnuniyeti ve Şikayeti Analizi

Hedef Kitle Analizi

Satış Arttırma Taktikleri

Satış Kanalları Analizi

Mevsimsellik Analizi

Pazarlama Enstrümanlarının Durumu

Fiyat Kırılımı ve Iskonto Tabloları

Bayi Yönetimi

Marka Yönetimi

projelerinden oluşmaktadır.

Bu proje firmanın büyüklüğü ve çalışma performansına göre 3-4 ay arasında tamamlanmaktadır. Raporlama paketi projemizin firmada tamamlanmış olması bu projeyi daha verimli hale getirecektir.

Fonksiyonel Şirket Yönetimi ve İnsan Kaynakları

Bu projemizin amacı firmanın yönetim ve organizasyon unsurlarını analiz ederek daha verimli hale getirmektir.

Aşağıdaki başlıklar detaylı olarak analiz edilerek firmanın sektörü, çalışanları ve hassasiyetleri dikkate alınarak, daha verimli hale getirmek üzere çalışılacaktır:

SWOT Analizi

Vizyon, Misyon

Organizasyon Şeması

Görev Tanımları, Yetki ve Sorumluluklar

Toplantılarla Yönetim

Çalışanların görüşlerinden yararlanma, 4/4 lük anketler

Bireysel Performans Sistemi

Personel Verimliliği Analizi

Personel Turnover Oranı

Kilit Personel Yönetimi

Personel İş Sözleşmeleri

Personel İşten Çıkış Değerlendirmesi

Kıdem Tazminatı Yönetimi

Eğitim İhtiyacı Analizi ve Yönetimi

Motivasyon Arttırma Taktikleri

Süreç Analizi, İş Adımlarını Azaltmak

Üst Yönetim İş Planı (Delegasyon)

Ücret Sistemi

Üretim ve Hizmet Operasyonları Yönetimi

Bu projemizin amacı firmanın operasyonlarını daha verimli hale getirmektir. Aşağıdaki proje başlıklarında çalışılmaktadır:

Kapasite Hesaplaması

Kapasite Kullanım Oranı Analizi

Duruş Raporu

Fire Raporu

Hurda Raporu

Stok Analizi, Sayım Prensipleri

Kârlı Satın Alma Operasyonları

Outsourcing

Firma Araçları Verimliliği

Gereksiz Aktiflerin Değerlendirilmesi

Gider Sahipleri ve Tasarruf Projesi

Bu projemizin amacı firmanın giderlerini kontrol altına alarak sürekli olarak tasarruf edilmesini sağlayacak ve çalışanların tasarruf bilinci edinmesine imkân verecek sistemin kurulması ve sürdürülmesidir.

Proje süresi firma sahibi ve yöneticilerinin isteği üzerine belirlenmektedir. Talep üzerine yıllarca devam edilebileceği gibi istenildiğinde her an projeye son verilebilir.

Kâr Arttırma Yöntemleri Tüm Projeler ve Eğitimler

Bu projemiz danışmanlık projelerinin tamamını içerir. Öncelikle Raporlama Paketi projesinden başlanır ardından firmanın ihtiyacı ve önceliğine göre diğer projeler yürütülür. Temel amaç firmanın kârlılığını arttırmak ve hayatiyetini devam ettirmek için gerekli çalışmaları yapmaktır.

Danışmanlık projelerimiz, firmanın büyüklüğü ve çalışma performansına göre 5-9 ay arasında tamamlanmaktadır.

Projelerin bitiminde Mali Performans Kontrolü Projesine devam etmek şirket için çok verimli olmaktadır.

Online Destek Projeleri

Bu çalışmamız online olarak yapılacak danışmanlık hizmetlerini içermektedir. İçerik, danışmanlık hizmetlerimizle aynıdır. Çalışmalar, uzaktan mail ve telefon ile iletişim kurularak yürütülmektedir. Bu hizmetimizin ücreti, tam gün çalıştığımız danışmanlık hizmetlerine göre daha ekonomiktir.

Özel Projeler

Firma sahipleri ve yöneticilerinin talebi üzerine özel olarak geliştirilebilecek yukarıdaki konularda veya yönetim danışmanlığı alanında herhangi bir konuda olabilecek özel projelerdir.

Çalışma süresi ve periyodu projenin içeriğine ve firmanın büyüklüğü ve performansına göre özel olarak belirlenir.

Çözüm Ortaklarımız

  Logo

   

  Ofisimiz, kamu ve özel kesimde uzun yıllar görev yapmış, bilgi birikimine ve deneyime sahip kadrosuyla bağımsız denetim, yönetim danışmanlığı ve mali danışmanlık alanlarında müşteri odaklı ve yüksek kaliteli hizmetler sunmayı ilke edinmiştir.

  Cart