DOLAR:
-
EURO:
-
G. ALTIN:
-
BİST 100:
-
BITCOIN:
-

İşlem Bazlı Hizmet Listesi

 • Vergi ve  diğer mevzuata  uygun olarak,tek düzen muhasebe standartlarına uygun şekilde muhasebe hizmetinin verilmesi , raporlanması, ilgililere raporların sunulması.
 • Bilanço,gelir  tablosu, bildirgeler, beyannameler ile bildirimleri düzenlenerek  tahakkuklarının yapılması
 • Muhasebe kayıtlarının Türkiye Muhasebe Standartlarına  uygunluğunun kontrolü.
 • KOBİ’ler için  muhasebe sistemi altyapısının oluşturulması.
 • Muhasebe uygulamaları danışmanlığı
 • İşletme personeline ait ücret bordrolarının, hesap pusulalarının hazırlanması, işçilerce imzalatılmak üzere hazırlanması
 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin tahakkuk ettirilerek firmaya iletilmesi.
 • İşe giren personelin işe giriş işlemlerinin yapılması.
 • İşten ayrılan personelin Kıdem ve İhbar Tazminatları’nın hesaplanması; işten ayrılma ile ilgili tüm belgelerin hazırlanması.
 • SGK ve İş Mevzuatı danışmanlığı
 • KDV, aylık ve üçer aylık Muhtasar ve Geçici Vergi, yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin hazırlanması, kontrolü ve tahakkuk ettirilerek, Tahakkuk Fişi’nin mükellefe sunulması.
 • Vergi mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak.
 • Her türlü şirket Ana sözleşmeleri hazırlamak,Ticaret Odası, Vergi Dairesi, SGK ve diğer ilgili resmi makamlardaki başvurularını yapmak, işlemleri sonuçlandırıp mükellefiyet tesislerini gerçekleştirmek.
İşlem Bazlı Hizmet Listesi
 • Gerçek ve tüzel kişiler şube, depo ve irtibat bürosu gibi diğer şube işyerlerinin açılış ve kapanış işlemlerini yapmak.
 • SGK, İş , Vergi ve ilgili diğer mevzuat konusunda genel danışmanlık yapmak. Mükelleflerin zaman içinde karşılaşabilecekleri muhtemel risklere karşı erkenden uyarılmasını sağlamak. Emeklilik işlemleri konusunda bilgi vermek, yardımcı olmak.
 • Mükelleflerin ön muhasebe elemanlarını eğitmek, eğitim sonrası kontrolünü yaparak, ön muhasebenin kusursuz işleyişini sağlamak.
 • Mükellefler adına açılması gereken vergi davaları için gerekli inceleme ve hazırlığı yapmak, gerekli delilleri ,benzer konudaki Danıştay kararlarını v.b.dokümanı toplamak; dava dilekçesini hazırlamak. Dava aşamasında mükellefe danışmanlık yapmak.

Çözüm Ortaklarımız

  Logo

   

  Ofisimiz, kamu ve özel kesimde uzun yıllar görev yapmış, bilgi birikimine ve deneyime sahip kadrosuyla bağımsız denetim, yönetim danışmanlığı ve mali danışmanlık alanlarında müşteri odaklı ve yüksek kaliteli hizmetler sunmayı ilke edinmiştir.

  Cart